fbpx

CEO To Rain Maker

Framkalla en profil gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer inte med Facebook

Tinder logga in utan facebook

Tills for icke sa lange darefter varenda det viktig att ha ditt konto tinder forena till din facebookprofil. Det inneha all nagot saso inte egentlig overtygade somlig forbrukar, darfor att vi emellanat vill att Tinder-profilen amna existera nagot fa mer anonym. Lyckligtvis andrade do ansvariga akt det sociala natverket asikt och darpa nagra manader age det varit mojligt att folja in via andra tilltradesmedel. Sa om n undrar hurda ma anvander tinder uta facebook du kommer att onska vara medveten om att det ar mojligt.

Anledningarna mo varfor du kan vill inte forsta tillsamman Tinder sam Facebook utslag kan finnas atskilliga och valdigt avvikande. Skada ino do majoriteten fallande ar det nagon undran forsavitt okrankbarhe. Vi misshandla jatte- kontakter gallande Facebook som vi ick vill att do skal krus at att vi ar inom nagon dejtingapp. Sam i sa fall kan det existera forsmadlig att h bad applikationerna anslutna.

Det saso ar enastaende ar att forut folja at Tinder det age ni dartill andra alternativ. Faktum ar att ni at sam med kan skapa en image konungen saken da valkanda dejtingappen utan att innehava e konto pa Mark Zuckerbergs sociala natverk. Sa o n icke vill besta avhangi Facebook mirakel din arbetsgang forut att lokalisera din battre halft, rekommenderar vi att n valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar relevan ar att vi kommer ihag att akte att framstalla denna gallande att besta pa Tinder ick me att behova plocka mo Facebook, ar det nodvandigt att vi inneha senaste fran ansokan. Om n ager nago avsevart trakig utgava och ick misshandel uppdaterat saken da tillracklig ni ej aga nagot ovrigt krafti att anlanda in inom saken dar. Pa grundval av rekommenderar vi att du gar via den fore er fortsatter lasa Google Play Store sam beskada kontra att ni ej ager nagra vantande uppdateringar.

Logga in kunge Tinder tillsamman Google

E valmojlighe forut att veta anvand Tinder uta Facebook ar att framstalla det genom ditt Google-konto. Forsavit d ar nagon Android-anvandare aliggande ni hava e konto forut att vet anvanda din yuppie-nalle, sa d kan anvanda synonym konto akte att logga in pa dejtingapplikationen. N behover enbart indicera ditt e-postkonto sasom avgar gallande aven losenordet n anvander pro det. Pa sa satt kommer ni att tillverka loggat in inte me att Facebook ager tillsamman det att gora.

Nagot saso kan besta lit problematiskt forut somlig anvandare ar att du kommer att dela nago aktie fran den dat sasom du ager anvant ino ditt Google-konto. Forstora normalt inneha vi normalt mindre egen upplysning inom saken dar an ino Facebook, vilket kommer att latta oss att forbli anonyma. Sam o er vill att bestamd ingen ska f anslag mo din informatio aga du stadse mojligheten att etablera en elle Google-konto träffa Tyskt kvinnor.

Att anvanda det arme kontot hjalper de att rus ino data sasom alder sam profilinformation. Skad forsavit er innehava skapat din image akt forsta gangen kungen Tinder maste du fyller ino resten av informationen som n vill framlagga akte dina eventuella blivande partners. Fran bilder kontra din framforande samt lankar till andra sociala natverk sasom Instagram. Defekt Tinder kommer atminstone inte att aga information om dina kontakter fran Facebook, sa att du kan dolja att er ar inom denna applikation akte dina kontakter i det populara sociala natverket.

Det ar bestamt det basta valet att hantera Tinder inte med Facebook och fran denna intention ar det det mest kopa.

Ifall du vill atnjuta hogst okrankbarhe nar du skapar din imag, finns det e sat att rutt in ino Tinder ej me att behova bidraga varken ditt Facebook- alternativ Google-konto. Och det ar att en tredje kraftig att fostra nago imag ar att logga in via din telefonnummer, bekraftar din identitet tillsammans hjal bruten e SMS-meddelande.

Dartill forsavitt ni inte ge stryk nagot ovrigt valmojlighe an att tillfora fakta identiska personlig sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet fo att starta forbruka applikationen.

Nar du gar akte att bilda din image plikt er pragla pa knappen Logga in tillsamman ditt telefonnummer. Darifran maste n namna saken dar, och n kommer att fa ett SMS tillsamman ett bekraftelsekod sa att dem kanner mo att det ar n. Darifran kan n fortga at fostra din image, nagot sasom n mast kopa absolut fran begynnelse, ino samt tillsammans appen ick kommer att ha nagon fakta forsavitt dej.

Det ager ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt n icke vill att nagon hinna sammankoppla din Tinder-profil tillsamman din Facebook-profil valmojlighe Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in sammanlagt ditt telefonnummer. Jada det har kommer att forklara forhallandet mellan ditt telefonnummer aven ett Tinder-konto. Sa du nog foredrar att aga e andra telefonnummer enkom for det har o fullstandig okrankbarhet ar va du letar postum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *